Το μαγικό βουνό. Στο δρόμο για την σοσιαλιστική πoλη. Το παράδειγμα του Magnitogorsk.
ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος


Πολεοδομία, Αστικός Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονική σύνθεση
Θεωρία και κριτική

2008
Περίληψη