Πολυλειτουργικός Πυρήνας Δημοτικών Δραστηριοτήτων στη Λάρισα.
ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Γαβρήλου Έβελυν


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Ψηφιακά μέσα & Η/Υ

2005
Περίληψη