Ερευνητική μελέτη αναγκαιότητας για το τελεφερίκ Πηλίου.
ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέπων:
Φιλιππιτζής Δημήτρης


Τεχνολογία
Αρχιτεκτονική σύνθεση

2007
Περίληψη