Ο χώρος των νηπίων. Διερεύνηση της οργάνωσης και του σχεδιασμού του χώρου του νηπιαγωγείου σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες και παιδαγωγικές μεθόδους.
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2007
Περίληψη