Η αστικοποίηση των ακτών. Αρχιτεκτονική, Τουρισμός και Νεοτερικότητα.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Πολεοδομία, Αστικός Σχεδιασμός

2007
Περίληψη