Ο πολιτισμός του Ανελκυστήρα. Τεχνολογικές επινοήσεις, Αρχιτεκτονικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα.
ΣΑΜΑΡΑ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2007
Περίληψη