Μηχανές Κατοίκησης και μετακίνησης στη θάλασσα – Σύνδεση με τη Unite d’ Habitation de Marseille.
ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2007
Περίληψη