Φέρουσες μεταλλικές κατα σκευές μεγάλων ανοιγμάτων. Σύγχρονα παραδείγματα και συγκριτική μελέτη με παραδείγματα στο διεθνή χώρο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗ


Επιβλέπων:
Βροντίση Μαρία2007
Περίληψη