Προσωρινή κατοικία εκτάκτου ανάγκης, μετά από φυσικές καταστροφές.
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ


Επιβλέπων:
Παπαδημητρίου Μαρία2007
Περίληψη