Από τα πλοία των τρελών στα σύγχρονα κέντρα ψυχικής υγείας.
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2006
Περίληψη