Ζητήματα οικιστικής ανάπτυξης στην πόλη της Λευκωσίας: Η δόμηση στη περιφέρεια του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λευκωσίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑ


Επιβλέπων:
Θερμός Κίμων2006
Περίληψη