Αποσωματοποιημένες φωνές – Ο χώρος σε 3 θεατρικά του Beckett.
ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2006
Περίληψη