Αρχιτεκτονική και Τιμωρία: Η διττή ταυτότητα του χώρου και των αντικειμένων. Καταγραφές στο ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου.
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Επιβλέποντες:
Ψυχούλης Αλέξανδρος
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2006
Περίληψη