Η στρατηγική της μάσκας, στο βιβλίο «Το Μηνολόγιο ενός Απόντος» του Σταύρου Κρητιώτη.
ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέποντες:
Αντονάς Αριστείδης
Δάλλας Αλέξης
Καλαρά Κωνσταντίνα2006
Περίληψη