Χώρος, Πρόσωπο, Ημερομηνία, Συμβάν: Η κρυφή μνήμη στην πόλη του Βόλου.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΙΡΗΝΗ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2006
Περίληψη