Αστική Αρχιτεκτονική στα Όρια του Φυσικού Τοπίου. Πρόταση Κέντρου Φιλοξενίας στη Βέροια.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2005
Περίληψη