Δύο πορείες προς τις εικόνες της μνήμης. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έργο του Peter Zumthor.
ΧΑΛΑ ΚΛΕΙΩ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2006
Περίληψη