Ο Σίδηρος στην Αρχιτεκτονική. Διαδικασίες Παραγωγής και Εφαρμογές σε κατασκεύες με Μεγάλα Ανοίγματα.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Επιβλέπων:
Βροντίση Μαρία2006
Περίληψη