Η γεωμετρία, η μνήμη και το όνομα στις ''Αόρατες Πόλεις''.
ΚΟΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2006
Περίληψη