Συναισθησίες. Τοπία και Γραφική Μουσική Σήμανση.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος


Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις
Τεχνολογία

2006
Περίληψη