Ηχητικές μεταφορές της Εικόνας της Πόλης.
ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2005
Περίληψη