5 + 1 Ιστορίες για το μπετόν.
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΤΑ ΡΟΖΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2005
Περίληψη