Προκατ - Ικεα. Από το Dom-Ino στην Ικεα. Μια ανθροπωλογική μελέτη στη σύγχρονη ελληνική κατοικία.
ΠΛΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Θεωρία και κριτική

2005
Περίληψη