Το περιθώριο στο κέντρο: Η περίπτωση κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
ΤΣΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέπων:
Θερμός Κίμων


Πολεοδομία, Αστικός Σχεδιασμός
2005
Περίληψη