Σχεδιασμός Κινητής Μαγειρικής Μονάδας. Συνταγή: Κινητή Γεμιστή Μαγειρική Μονάδα.
ΣΟΡΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΙΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ


Επιβλέπων:
Γιαννίση Φοίβη2005
Περίληψη