Ανάλυση και βύθιση στο αρχιτεκτονικό τοπίο. Δείγματα εξαφάνισης της αρχιτεκτονικής μορφής.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις

2005
Περίληψη