Από τον Παγασητικό κόλπο στο Αιγαίο Πέλαγος: Μια διαδρομή στο όρος Πήλιο.
ΚΑΠΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2005
Περίληψη