Κινητικότητα και εφήμερο: Νομαδικοί τρόποι ζωής και αρχιτεκτονική του Τσίρκου.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Θεωρία και κριτική

2005
Περίληψη