Κέντρο Βιολογικών και Αγροτικών Ερευνών στο Βόλο.
ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ


Επιβλέποντες:
Στυλίδης Ιορδάνης
Τζιρτζιλάκης Γιώργος2005
Περίληψη