Σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γενικές αρχές και η εφαρμογή τους σε σχολείο για ειδικές οπτικές ανάγκες.
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2004
Περίληψη