Ο κύκλος ως χωρικό μοντέλο και η σύγχρονη απόρριψή του.
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ


Επιβλέπων:
Ωραιόπουλος Φίλιππος2004
Περίληψη