Με δεδομένο τον καταρράκτη (διεύρυνση της υγρής συνθήκης - πέντε αποσπάσματα).
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος


Θεωρία και κριτική
Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις

2004
Περίληψη