Πόλη και λίμνη. Μεταβαλλόμενα όρια στο παράλιο μέτωπο της Καστορίας.
ΤΣΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2004
Περίληψη