Πάνω απ’ την πόλη. Ανασυνθέτοντας τη γυμνή αρχιτεκτονική της ταράτσας.
ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2010
Περίληψη