Ανάπλαση της εμπορικής προβλήτας του Βόλου - Σταθμός, Λιμάνι, Δημόσιοι και Ημι-Δημόσιοι χώροι.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


Επιβλέποντες:
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος
Δασκαλάκης Κωνσταντίνος2010
Περίληψη