Ψηφιακό Δημαρχείο: Από τον Νέο Ρόλο. Στο Νέο Σχεδιασμό.
ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


Επιβλέπων:
Στυλίδης Ιορδάνης2010
Περίληψη