Κατοικώντας το τοπίο: Μια σύγχρονη «Ξενία» στη χερσόνησο της Κασσάνδρας.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΑΡΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Επιβλέποντες:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος
Φιλιππιτζής Δημήτρης2010
Περίληψη