Δίχωρες Κατοικίες στον Άγιο Ρωμανό Τήνου.
ΤΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Καναρέλης Θεοκλής2010
Περίληψη