Τα Στρατόπεδα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το Κόδρα στην Καλαμαριά.
ΜΑΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


Επιβλέποντες:
Τζιρτζιλάκης Γιώργος
Ταράνη Παρασκευή2010
Περίληψη