Κέντρο Ορειβατικού Τουρισμού.
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος2010
Περίληψη