Εγκαταστάσεις λουτρών, φιλοξενίας και αναψυχής στην περιοχή Μώλος της Πάρου.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


Επιβλέποντες:
Κοτιώνης Ζήσης
Φύγκα Δήμητρα2010
Περίληψη