Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και διαμόρφωση τοπίου στη ζώνη γύρω από τα κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας στη Θεσσαλονίκη.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


Επιβλέποντες:
Φύγκα Δήμητρα
Δάλλας Αλέξης2010
Περίληψη