Πανεπιστημιακές Εγκαταστάσεις στην πόλη του Βόλου.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2010
Περίληψη