Ημιτελής πολυκατοικία μέσα στον χείμαρρο Κραυσίδωνα.
ΒΑΣΩΦ ΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Πανηγύρης Κωστής


Αρχιτεκτονική σύνθεση
2010
Περίληψη