Παρεμβάσεις ανάπλασης στην περιοχή του Μεταξουργείου. Διερεύνηση των χωρικών, λειτουργικών και κοινωνικών επιπτώσεων της εφαρμογής τους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέποντες:
Ζαρκιά Κορνηλία
Θερμός Κίμων2010
Περίληψη