Μουσείο DESIGN Θεσσαλονίκης.
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ


Επιβλέποντες:
Γαβρήλου Έβελυν
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος2010
Περίληψη