Ίχνη και Διαδρομές Ανθρώπων
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2009
Περίληψη