Συνεδριακό Κέντρο στο Λατομείο της Γορίτσας στο Βόλο.
ΜΙΧΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος2009
Περίληψη