Κατασκευή Κωνικής Κατοικίας με αφορμή το βιβλίο του thomas bernhard "Διόρθωση".
ΜΙΧΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ


Επιβλέπων:
Κοτιώνης Ζήσης2009
Περίληψη