Αναβίωση Της Μνήμης Ενός Αφανούς Παρελθόντος: Επανάχρηση Της Παλιάς Βιομηχανικής Ζώνης Στην Κορυτσά
ΠΟΡΕΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ - ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ
ΤΑΛΑΧΟΥΠΗ ΑΣΗΜΙΝΑ


Επιβλέπων:
Micocci Fabiano2024
Περίληψη